Kontakt

Korešpondenčná adresa (predajňa) 

Predajňa KUTIL

Pruské č.281

018 52

Pruské

okres Ilava

Slovenská republika

OTVÁRACIE HODINY:

Pondelok: 8:00-17:00

Utorok: 8:00-17:00

Streda: 8:00-17:00

Štvrtok: 8:00-17:00

Piatok: 8:00-17:00

Sobota: 8:00-12:00

Nedeľa a sviatky: ZATVORENÉ

Fakturačná adresa (prevádzkovateľ)

ZRT, s.r.o.

Bytčická 89

01009 Žilina

IČO: 44272995

IČ DPH: SK2022639751

DIČ: 2022639751

Zapísaná v OROS v Žiline, oddiel: sro, vložka č. 49814/L

Bankové spojenie:

IBAN: SK6511000000002942117877

BIC/SWIFT: TATRSKBX

V zmysle zákona číslo 128/2000 Z. z. o štátnej kontrole, všeobecným orgánom dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu je Slovenská obchodná inšpekcia: Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, Andreja Sládkoviča 11, 971 01 Prievidza 1, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel.: 046/5422 771, fax: 046/5420 685, e-mail: tn@soi.sk

Mapa

Odoslať správu