Farby na steny v interiéri

Výrobcovia

OPTIMAL Penetrácia hĺbková 1:2 5l

Optimal

92925

Nové

penetračný náter

Viac detailov

skladom

14,99 €

3,00 € za l

Popis

Hĺbková akrylátová penetrácia s riedením do 1:2 na 225-375m2.

HĹBKOVÁ AKRYLÁTOVÁ PENETRÁCIA na spevnenie savých podkladov ako sú omietka, sadrokartón, betón a pod. Penetračný prostriedok je určený na hĺbkové spevnenie podkladu, potlačuje vzlínanie rozpustných solí podkladu, zjednocuje savosť, spája nekompaktné časti podkladu, spevňuje podklad a zvyšuje priľnavosť k vrchnému náteru.

Výdatnosť:

1:1 - 25-50m2/l

1:2 - 45-75m2/l

Vhodný na aplikáciu v interiéri aj v exteriéri.
Aplikácia: Penetračný prostriedok sa aplikuje na porézne podklady ako sú betón, vápenné, vápenno cementové, cementové a disperzné omietky, sadrokartón. Pred penetráciou musí byť povrch dokonale očistený od prachu a rôznych nečistôt, suchý a vyzretý.

Penetračný prostriedok sa riedi vodou v pomere 1:1 (veľmi savé podklady) až 1:2 podľa savosti podkladu. Aplikuje sa pri teplote od 5°C do 25°C bez priameho slnečného pôsobenia. Povrch má byť penetračným prostriedkom nasýtený, ale na povrchu nesmie zostať vrstva nevstrebaného prostriedku. Aplikuje sa štetkou alebo valčekom. Pracovné prostriedky sa ihneď po ukončení práce umyjú vodou.

Likvidácia odpadu a obalu: Likvidujte v súlade so zákonom o odpadoch ako nie nebezpečný odpad. Prázdny obal odovzdajte v zbernom mieste.

Bezpečnosť pri práci: Pri práci nejedzte, nepite ani nefajčíte. Zabezpečte vetranie. Noste vhodný ochranný odev
a rukavice. Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.

Vlastnosti Optimal Penetrácia 5l Hĺbková 1:1-1:2
Čiarový kód (EAN) 8588003812025
Čiarový kód (EAN) 8588007120188
L&Š kód 117407
Výdatnosť 50 m2/L

 

Riedidlo: Voda

 

 Teoretická výdatnosť: 10 – 15 m2/l (závisí od typu podkladu, hrúbky náteru a spôsobu aplikácie)